Heeft u een woning in het buitenland?

Voorkom box 3 heffing op uw buitenlandse woning

Heeft u een woning in het buitenland? Dan betaalde u tot 2017 over uw buitenlandse woning per saldo niets aan Nederlandse belasting. Immers, belastingverdragen wijzen het recht om belasting te heffen - over (de inkomsten uit) onroerend goed - steevast toe aan het land waar dat onroerend goed is gelegen. Als inwoner van Nederland kreeg u vervolgens vrijstelling van Nederlandse box 3 belasting. Tot 2017 was dat allemaal logisch en probleemloos. Dat kwam omdat het forfaitair rendement altijd 4 procent was en het vaste belastingtarief 30 procent bedroeg.

Sinds 2017 moet u toch in Nederland belasting betalen over buitenlands onroerend goed

Sinds het nieuwe box 3-systeem van 2017 moet u ook in Nederland box 3 belasting betalen over buitenlands onroerend goed. Dit betekent dat u niet de volledige vrijstelling geniet ter voorkoming van dubbele belasting, terwijl naar onze mening u hier wel recht op heeft. Om toch de volledige vrijstelling te claimen, heeft Grant Thornton besloten om deze kwestie aan de rechter voor te leggen. Via deze weg willen wij dubbele belastingheffing voorkomen. Bij die procedure kunt u aanhaken.

Dien tijdig een bezwaarschrift in

Heeft u een buitenlandse woning? Dan kunt u door middel van een bezwaarschrift tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2018 aanhaken bij, de lopende procedure die Grant Thornton momenteel voert. Om aan te haken, moet u eerst een bezwaarschrift tegen de box 3 heffing op uw buitenlandse woning (tijdig) indienen. Uw bezwaar is tijdig ingediend als u binnen zes weken na dagtekening van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 uw bezwaarschrift naar de belastingdienst heeft gestuurd. Gebruik hiervoor ons modelbezwaarschrift. Deze kunt u voor 65 euro downloaden. Vul uw persoonlijke gegevens in en verstuur het bezwaarschrift tijdig naar de belastingdienst.

Wilt u meer weten over de box 3 heffing over uw buitenlandse woning?

Voordelen
Eenvoudig: U maakt eenvoudig bezwaar door gebruik te maken van ons modelbezwaarschrift buitenlandse woning. Door middel van dit modelbezwaarschrift verzoekt u de inspecteur van de belastingdienst om zijn uitspraak op uw bezwaar aan te houden, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan inzake de Grant Thornton procedure m.b.t. de box 3 heffing buitenlandse woning. Rond het modelbezwaarschrift af door uw persoonlijke gegevens in te vullen en stuur het bezwaarschrift tijdig op naar de belastingdienst. Het adres vindt u op uw aanslag inkomstenbelasting 2018;
Snel: Na het voltooien van uw betaling kunt u het modelbezwaarschrift direct downloaden;
24/7 beschikbaar: U kunt het modelbezwaarschrift 24/7 aanschaffen en downloaden.

65 Incl. BTW

Modelbezwaarschrift buitenlandse woning

  • Eenvoudig deelnemen
  • Veilige betaling

Ik wil bezwaar maken

Persberichten en updates

Belasting

Wat is de impact van het nieuwe box 3-stelsel?

14 oktober 2019

Het kabinet wil het heffingssysteem in box 3 van de inkomstenbelasting opnieuw aanpassen. Om met name spaarders tegemoet te komen.

Belasting

Vakantiehuisje kopen? Denk aan belasting, erfrecht en verhuur

23 juni 2019

Een vakantiehuis kopen, maar dan zónder Ik Vertrek-taferelen, verborgen gebreken en onaangename verrassingen van de Belastingdienst? Hier let je op.

Belasting

Onvoorziene strop: nieuwe spaartaks raakt tweede huis

11 mei 2017

Er is een onvoorziene fiscale kostenpost opgedoken voor tienduizenden Nederlanders met een tweede huisje in het buitenland.

Meest gestelde vragen

Momenteel voert Grant Thornton een rechtszaak tegen de box 3 heffing voor de buitenlandse woning. Door middel van het model bezwaarschrift verzoekt u de inspecteur van de belastingdienst om aan te haken bij de lopende rechtszaak. De inspecteur zal dan geen uitspraak doen op uw bezwaarschrift totdat de rechter uitspraak heeft gedaan over de omgang van de box 3 heffing t.a.v. de buitenlandse woning. De uitspraak van de rechter is dan tevens de uitspraak op uw bezwaarschrift. Nadat het bezwaarschrift naar de belastingdienst heeft verstuurd ontvangt u van de belastingdienst een brief waarin wordt vermeld wat de vervolgstappen zijn.

Om het model bezwaarschrift te kunnen downloaden betaalt u eenmalig 65 euro. Mocht de uitspraak van de rechter in het voordeel van de belastingplichtige vallen dan krijgt u waarschijnlijk de teveel betaalde box 3-heffing terug. In andere gevallen bent u slechts de eenmalig betaalde 65 euro kwijt. U betaalt dus geen griffierechten, tenzij u zelf naar de rechter stapt.

Ja dat is mogelijk. Wilt u dat wij namens uw het bezwaarschrift opsturen neem dan contact met ons op via .

Heeft u tijdig een bezwaarschrift ingediend tegen de voorkoming van dubbele belasting inzake uw buitenlandse woning, dan ontvangt u binnen enkele weken per post een reactie van de belastingdienst.

Afhankelijk van het belastingkantoor kan de inspecteur:

  • uw bezwaar toewijzen: in dat geval zal de inspecteur geen uitspraak doen betreffende uw bezwaar, totdat de rechter/het Hof of de Hoge raad een definitief oordeel heeft gegeven inzake deze kwestie. U ontvangt dan van de belastingdienst een bericht hierover. Het is nu niet op voorhand te zeggen hoe lang dit kan duren;

  • aangeven dat hij voornemens is uw bezwaar af te wijzen: de inspecteur zal dan aangeven waarom hij voornemens is om uw bezwaar af te wijzen. Vervolgens zal hij ook aangeven dat u uw bezwaar nogmaals (mondeling, telefonisch of per brief) kunt toelichten. In het geval uw bezwaarschrift alleen toeziet op de voorkoming van dubbele belasting vanwege uw buitenlandse woning, dan adviseren wij u om de inspecteur nogmaals toe te lichten dat er al een identieke zaak loopt inzake deze kwestie. Ons inziens is het in ieders belang dat de belastingdienst alle bezwaarschriften samenvoegt die toezien op voorkoming van dubbele belasting vanwege de buitenlandse woning. Dit voorkomt dat meerdere belastingplichtigen voor een dezelfde zaak naar de rechter moeten stappen;

  • aangeven dat hij voornemens is uw bezwaar af te wijzen: met als argument dat de rechtbank op 6 september 2019 al een uitspraak heeft gedaan waarbij de rechter heeft geoordeeld dat de aftrek elders in verband met het aanhouden van een Zwitserse woning correct is berekend. In dat geval kunt u bij de betreffende inspecteur aankaarten dat er hoger beroep is aangetekend in deze kwestie en dat daarmee de uitspraak van rechtbank nog niet definitief is;

  • uw bezwaar afwijzen: dit zal bijvoorbeeld kunnen gebeuren als u niet tijdig reageert op het voornemen van de belastingdienst om uw bezwaarschrift af te wijzen. In het geval uw bezwaarschrift definitief is afgewezen staat er helaas alleen nog de mogelijkheid open om de zaak individueel aan te vechten bij de rechtbank. U zou dan eventueel de rechtbank kunnen vragen of het mogelijk is om uw zaak toe te voegen aan de zaak van Grant Thornton;

Nee, de zaak ligt momenteel bij rechtbank, maar er is nog geen zittingsdatum bekend gemaakt. Zodra deze bekend wordt gemaakt zal dit vermeld worden op de website van Grant Thornton.

Nee, om aan te haken dient u binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag inkomstenbelasting bezwaar aantekenen. U kunt uiteraard wel bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 en verder.

Het financieel belang verschilt per individueel geval. Dit kan oplopen tot enkele honderden euro’s per geval per jaar. Over alle jaren heen (2017-2022) kan dit bedrag dus behoorlijk oplopen. Dien daarom uw bezwaarschrift tijdig in.