Banksparen of gewoon sparen?

Moet u zelf uw pensioen regelen of wilt u uw pensioen aanvullen? Dan kunt u onder meer kiezen voor fiscaal aftrekbaar banksparen of om netto (spaar)geld opzij te zetten voor uw oude dag. Onderaan de streep maakt het nogal uit welke vorm van sparen u kiest. Wie bankspaart, houdt netto beduidend meer over en heeft dus een royalere oude dag. Berekeningen wijzen uit dat de uitkering bij mensen die niet banksparen, zo’n 40% lager uitkomt dan bij de bankspaarders

image/svg+xml

Welkom bij de banksparen tool van Grant Thornton

Wat is het verschil tussen banksparen en gewoon sparen?

Banksparen

Bij banksparen spaart u op een speciale rekening: de bankspaarrekening. Het doel van de bankspaarrekening is om uw pensioengat aan te vullen. Hiervoor wordt gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf, , én in de voorgaande zeven jaren, de zogeheten reserveringsruimte. Uw jaar- en reserveringsruimte kunt u op de site van de Belastingdienst berekenen. U kunt per jaar niet meer belastingvrij sparen dan het berekende pensioentekort (de jaarruimte) omdat deze rekening geblokkeerd is. Verder kunt u het spaartegoed niet op elk moment opnemen. Een bankspaarproduct kunt u afsluiten voor de aanvulling van uw pensioentekort. U betaalt geen vermogensrendementsheffing over uw geld op een bankspaarrekening.

Spaargeld: vrij opneembaar

Hierbij opent u een normale spaarrekening. Het staat u vrij om de inleg te bepalen en u kunt het spaargeld op elk moment opnemen. Anno 2021 is de rente op uw spaargeld erg laag. Indien u boven het jaarlijks drempelbedrag uitkomt, betaalt u daarnaast jaarlijks vermogensrendementsheffing (box3).

Instructies

Banksparen levert u dus een belastingvoordeel op ten opzichte van gewoon sparen. Hoeveel dat is, hangt af van veel factoren. Om u enigszins op weg te helpen, heeft Grant Thornton deze rekentool gebouwd waarmee u het belastingvoordeel kunt bereken. U kunt geen rechten ontlenen aan deze berekeningen. Neem gerust contact met ons op .

Rente

Anno 2021 is de rente erg laag. Vul hieronder de rente die u momenteel ontvangt van de bank.

Inleg, looptijd en aantal uitkeringsjaren

Het belastingvoordeel hangt ook af van uw inleg, de duur van de opbouwfase en het aantal uitkeringsjaren

Heeft u alle vragen beantwoord?

U heeft alle vragen beantwoord. Vul hieronder uw emailadres in om uw resultaten in te zien

Responsive image

Resultaten banksparen tool

Alstublieft, uw bankspaar rapportage. Dit rapport geeft een samenvatting van uw data, overzicht van uw sparen tussen banksparen en BOX-3 en een overzicht van de verschillende uitkeringen tussen banksparen en BOX-3.

Let op: u kunt geen rechten ontlenen aan dit rapport. Mocht u vragen hebben dan neem dan contact op met ons.

Overzicht data

Overzicht sparen

Overzicht uitkering

Neem contact met ons op als nog vragen heeft.

Heef u een vraag of wilt u vrijblijvend een telefonisch consult? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het maken van deze rekenmodule, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. Deze rekenmodule is voorts opgesteld aan de hand van de stand van zaken op 1 december 2020. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. heeft niet de verplichting om de rekenmodule te actualiseren. Voor deze rekenmodule geldt voorts dat de uitkomsten afhankelijk zijn van de door de gebruiker ingevulde gegevens. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van deze rekenmodule, of van de uitkomsten daarvan. Alle rechten zijn voorbehouden aan Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Niets uit deze rekenmodule mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. .

Foutmelding

Oeps, er lijkt iets fout te zijn gegaan.

Probeer de NOW regelingtool nogmaals met de Chrome browser. Heeft u vragen over de berekening? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton of . Of .

Persberichten
17 nov 2020

Ethisch ondernemen, hoe maak ik verantwoorde keuzes?

De roep om ethisch ondernemerschap is groter dan ooit, ook in deze krant. Dit wordt versterkt door ...

11 nov 2020

Valuation, investigation & dispute services

Hoe onderscheid ik feit van fictie bij vermoedens van onregelmatigheden en hoe bepaal ik de impact?

11 nov 2020

Sinzer - maatschappelijke impact

Verbeter uw impact op de wereld, stap voor stap.