Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Bent u een opdrachtgever en huurt u zelfstandigen (zzper’s) in voor een opdracht? In dat geval is het van belang om te bepalen wat uw arbeidsrelatie is met de ingehuurde zzp’ers. In sommige gevallen is namelijk sprake van een dienstbetrekking en kan een arbeidscontract nodig zijn. Onze online tool helpt u om veilig (en anoniem) in kaart te brengen of er wel of geen indicatie is voor een dienstbetrekking of dat u veilig de opdracht kunt laten uitvoeren door het inhuren van zelfstandigen..

Let op! De tool werkt het beste in de Google Chrome browser.

check_list_eps Created with Sketch.

Welkom bij de webmodule voor het inhuren van ZZP’ers van Grant Thornton

Moet ik als opdrachtgever wel of geen arbeidscontract opstellen voor het inhuren van zelfstandigen?

Voor veel opdrachtgevers zijn de regels voor het inhuren van zelfstandigen (zzp'ers) onduidelijk. Om deze reden heeft de overheid een vragenlijst ontwikkeld waarmee u als opdrachtgever geholpen wordt om de arbeidsrechtelijke positie ten opzichte van ingehuurde zzp’er(s) te bepalen. Dit wordt ook wel de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie genoemd.

Om u alvast wegwijs te helpen hebben wij aan de hand van deze vragenlijst dezelfde tool gemaakt die de arbeidsrechtelijke positie bepaalt aan de hand van een totaalscore.

Het betreft een online vragenlijst die antwoord geeft op de vraag of u voor een opdracht wel of geen arbeidscontract moet opstellen.

Door de vragenlijst af te lopen, krijgt u als opdrachtgever -in een rapportagetemplate- het antwoord op de vraag: is er wel of geen sprake van een dienstbetrekking voor uw opdracht.

Na afronding van de vragenlijst volgt - gebaseerd op de door u ingevulde antwoorden - één van volgende uitkomsten:

  • De opdracht valt buiten de dienstbetrekking
  • Er is een grote kans dat er sprake is van een dienstbetrekking
  • Op basis van uw antwoorden kan geen oordeel gegeven worden of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking

Let op! De tool is gebaseerd op de vragenlijst zoals de overheid deze bekend heeft gemaakt. Het is slechts een indicatie van uw arbeidsrechtelijke positie. Voor een diepgaandere analyse en advies neem contact met ons op .

Let op! De tool werkt het beste in de Google Chrome browser.

Vraag 1.5

Welke verplichting kenmerkt uw opdracht het best?

Vraag 2.1

Wie bepaalt de inhoud van de overeenkomst?

Vraag 2.2

Wie bepaalt de hoogte van de beloning van de werkzaamheden?

Vraag 2.3

Wat brengt de opdrachtnemer bij u in rekening?

Vraag 2.4

Krijgt de opdrachtnemer doorbetaald voor de periode waarin hij geen werkzaamheden verricht?

Vraag 2.5

Brengt de opdrachtnemer voor deze opdracht btw in rekening?

Vraag 2.6

Is de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Vraag 2.7

Wat is de omvang van de werkzaamheden (gemiddeld) in uren per week?

Vraag 2.8

Voor hoe lang wordt de opdracht aangegaan?

Vraag 2.9

Hoe lang duurt het – naar uw inschatting - voordat de opdracht is voltooid, gerekend vanaf de start?

Vraag 2.10

Heeft de opdrachtnemer in de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan deze opdracht bij u soortgelijk werk gedaan?

Vraag 2.11

Mag de opdrachtnemer zonder uw toestemming de werkzaamheden door iemand anders laten uitvoeren?

Vraag 2.12

Gaat u bij vervanging een overeenkomst aan met de vervanger?

Vraag 2.13

Wordt de opdrachtnemer ingezet in een van de volgende situaties?

Vraag 2.14

Voert de opdrachtnemer werkzaamheden uit die een wezenlijk onderdeel vormen van de bedrijfsvoering van uw organisatie?

Vraag 2.15

Heeft de opdrachtnemer een specifieke opleiding, werkervaring, kennis of vaardigheden, die in uw organisatie niet aanwezig is, en die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht?

Vraag 2.16

Zijn bij uw organisatie werknemers werkzaam die soortgelijke werkzaamheden verrichten?

Vraag 2.17

De werkzaamheden worden of werden ook verricht door uw werknemers. Welke stelling is juist?

Vraag 2.18

Gelden voor de opdrachtnemer dezelfde bedrijfsregels, specifieke gedragsregels of voorschriften als voor uw werknemers?

Vraag 2.19

Ontvangt de opdrachtnemer een hogere beloning dan uw werknemers die soortgelijke werkzaamheden verrichten?

Vraag 2.20

Heeft de opdrachtnemer een grotere vrijheid om zelf de dagen of tijdstippen voor het verrichten van de werkzaamheden te bepalen dan uw werknemers die soortgelijke werkzaamheden verrichten?

Vraag 2.21

Worden of werden voor de werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht, ook andere werkenden (niet zijnde werknemers) door uw organisatie ingehuurd?

Vraag 2.22

Legt u bedrijfsregels, specifieke gedragsregels of voorschriften op aan de opdrachtnemer?

Vraag 2.23

Heeft u de mogelijkheid om aanwijzingen of instructies te geven met betrekking tot de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en is de opdrachtnemer verplicht deze op te volgen?

Vraag 2.24

Zijn voor de werkzaamheden waarop de opdracht betrekking heeft, certificaten, vergunningen of registraties verplicht?

Vraag 2.25

Wie draagt de kosten voor specifieke cursussen, trainingen of studie die de opdrachtnemer moet volgen in verband met de opdracht?

Vraag 2.26

Geeft de opdrachtnemer leiding aan werknemers of andere werkenden binnen uw organisatie?

Vraag 2.27

Is het gebruikelijk dat de opdrachtnemer deelneemt aan personeelsbijeenkomsten of personeelsactiviteiten die geen direct verband houden met de uitoefening van de werkzaamheden?

Vraag 2.28

Wie bepaalt waar de opdrachtnemer werkt?

Vraag 2.29

Wie draagt de kosten van de gereedschappen, hulpmiddelen of bedrijfsmiddelen die gebruikt worden voor de werkzaamheden?

Vraag 2.30

Wie draagt de kosten van de materialen die gebruikt worden voor de werkzaamheden?

Vraag 2.31

Is de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht herkenbaar als werkende voor uw organisatie?

Vraag 2.32

Is het de opdrachtnemer toegestaan een eigen logo of andere kenmerken van zijn bedrijf te gebruiken als hij in contact komt met klanten van uw organisatie?

Vraag 2.33

Mag de opdrachtnemer zonder uw toestemming gedurende de looptijd van de overeenkomst ook voor anderen werken?

Vraag 2.34

Wordt er een concurrentie- of een relatiebeding afgesproken met de opdrachtnemer?

Vraag 2.35

Bent u op grond van de gemaakte afspraken volledig aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtnemer veroorzaakt bij de uitoefening van de werkzaamheden?

Vraag 2.36

Komen de kosten van extra werkzaamheden of herstelwerkzaamheden volledig voor uw rekening indien de door de opdrachtnemer gedane werkzaamheden niet voldoen aan de overeenkomst?

U heeft alle vragen beantwoord!

U heeft alle vragen beantwoord. Vul hieronder uw emailadres in zodat alleen u de resultaten kunt inzien.

Responsive image

Alstublieft, dit is het resultaat van uw arbeidsrechtelijke positie t.o.v. uw opdrachtnemer.

Hoe verhoudt uw arbeidsrelatie zich met het ingehuurd personeel?

Dit resultaat is gebaseerd op de door u ingevulde antwoorden op de gestelde vragen. De mogelijk resultaten zijn:

  1. De opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht.
  2. Indicatie dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
  3. Geen oordeel mogelijk: Op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken in dienstbetrekking.

Klik op de voor uitleg van uw score.

Uw resultaat:

Uitleg resultaat

Geen advies

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van weging en standaard (of andere onderwerpen). Vul hier uw gegevens in.

Neem contact met ons op als nog vragen heeft.

Heef u een vraag of wilt u vrijblijvend een telefonisch consult? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Card image cap

Senior consultant legal

Alphen aan den Rijn

Foutmelding

Oeps, er lijkt iets fout te zijn gegaan.

Probeer de NOW regelingtool nogmaals met de Chrome browser. Heeft u vragen over de berekening? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton of . Of .

Persberichten
17 nov 2020

Ethisch ondernemen, hoe maak ik verantwoorde keuzes?

De roep om ethisch ondernemerschap is groter dan ooit, ook in deze krant. Dit wordt versterkt door ...

11 nov 2020

Valuation, investigation & dispute services

Hoe onderscheid ik feit van fictie bij vermoedens van onregelmatigheden en hoe bepaal ik de impact?

11 nov 2020

Sinzer - maatschappelijke impact

Verbeter uw impact op de wereld, stap voor stap.