Werkkostenregeling tool

Met deze rekenmodule kan een berekening worden gemaakt van de forfaitaire ruimte binnen de werkkostenregeling. Voor werkgever is het van belang om de administratie op een duidelijke wijze in te richten. Deze rekenmodule is te gebruiken voor 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024.

image/svg+xml

Welkom bij de vrije ruimte tool van Grant Thornton

Met deze rekenmodule kan een indicatieve berekening worden gemaakt van de forfaitaire ruimte binnen de Werkkostenregeling. Voor u als werkgever is het van belang om de administratie op een duidelijke wijze in te richten en een duidelijke verantwoording te hebben van de personeelskosten.

De forfaitaire ruimte bedraagt een percentage van de fiscale loonsom. Daarnaast is er een aantal kostenposten die op nihil gewaardeerd kunnen worden. Tenslotte is er een aantal zogenaamde gerichte vrijstellingen die buiten het forfait onbelast vergoed of verstrekt mogen worden. Voor zover het algemeen forfait wordt overschreden, is een eindheffing van 80% verschuldigd door de werkgever.

Instructies

Per kostensoort het totaal van die kosten invullen. Let op dat een duidelijke splitsing naar categorie wordt aangebracht aangezien dit de uitkomst kan beïnvloeden

Deze rekenmodule biedt slechts een indicatieve berekening. Uiteraard kunnen wij op verzoek een advies op maat leveren.

Jaar

Selecteer het jaar waarover u de vrije ruimte wilt berekenen

Let op! Per jaar kunnen er andere percentages gelden voor de berekening van de forfaitaire ruimte. Vul daarom het juiste jaar in, aangezien dit de uitkomst kan beïnvloeden.

Concernregeling

Is concernregeling van toepassing?

De concernregeling geeft de mogelijkheid om de fiscale loonsommen van verbonden werkgevers bij elkaar op te tellen.

Fiscaal loonsom

Wat was de fiscaal loonsom van 2020?

Dochter 1

Dochter 2

Dochter 3

Dochter 4

Algemeen forfait

Hieronder een opstelling van de kosten (inclusief btw) die u als eindheffingsloon onder de WKR heeft aangewezen. Vul per kostensoort het totaal bedrag in.

Let op! voor diverse posten kunnen nadere voorwaarden gelden.

Nihilwaardering - vrij te verstrekken

In bepaalde gevallen wordt een verstrekking niet in geld gewaardeerd, de zogenaamde nihil-waarderingen voor de werkkostenregeling. Deze mag u altijd zonder verdere fiscale gevolgen verstrekken, deze verstrekkingen gaan niet ten koste van de zogenaamde vrije ruimte.

Let op! voor diverse posten kunnen nadere voorwaarden gelden.

Gerichte vrijstellingen - vrij te vergoeden

De werkkostenregeling kent een aantal gerichte vrijstellingen. Dit zijn vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers die niet belast zijn.

Let op! voor diverse posten kunnen nadere voorwaarden gelden.

Overige posten - geen WKR loon

Er zijn ook nog posten die niet onder de voorgaande categorieën worden geschaald omdat het is vrijgesteld of altijd als loon moet worden aangemerkt, en daarom altijd buiten de WKR vallen.

Let op! voor diverse posten kunnen nadere voorwaarden gelden.

Heeft u alle vragen beantwoord?

U heeft alle vragen beantwoord. Vul hieronder uw emailadres in om uw resultaten in te zien

Responsive image

Resultaten Werkkostenregeling 2020

Alstublieft, uw WKR rapportage 2020. Dit rapport geeft een samenvatting van uw bestedingen in de WKR en een berekening van de verschuldigde eindheffing.

Let op: u kunt geen rechten ontlenen aan dit rapport. Mocht u vragen hebben dan neem dan contact op met ons.

Overzicht resultaten

Algemeen forfait

Nihilwaardering - vrij te verstrekken

Gerichte vrijstellingen - vrij te vergoeden

Overige posten - geen WKR loon

Kleine geschenkenregeling (waarde in natura max. € 25)

0

Neem contact met ons op als u nog vragen heeft.

Heef u een vraag of wilt u vrijblijvend een telefonisch consult? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het maken van deze rekenmodule, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. Deze rekenmodule is voorts opgesteld aan de hand van de stand van zaken op 1 januari 2024. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. heeft niet de verplichting om de rekenmodule te actualiseren. Voor deze rekenmodule geldt voorts dat de uitkomsten afhankelijk zijn van de door de gebruiker ingevulde gegevens. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van deze rekenmodule, of van de uitkomsten daarvan. Alle rechten zijn voorbehouden aan Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Niets uit deze rekenmodule mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. .

Foutmelding

Oeps, er lijkt iets fout te zijn gegaan.

Probeer de NOW regelingtool nogmaals met de Chrome browser. Heeft u vragen over de berekening? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton of . Of .